terminas

terminas
1 ter̃minas sm. (1) , (3b) 1, KlK19,71; L, Š, Rtr nj. 1. , TŽŽ lingv. tiksliai kurią nors mokslo, technikos, meno sąvoką reiškiantis žodis ar junginys: Technikos ter̃minas . Ter̃minų žodynas NdŽ. Aristotelis pirmasis pavartojo etikos terminą ir suteikė jam mokslo apie dorovę prasmę . Daugelis jo (J.Jablonskio) sukurtų kalbos mokslo terminų tebevartojami ir šiandien K.Kors. Dauguma iš kitų kalbų skolintų terminų yra vadinamieji tarptautiniai, arba internacionaliniai, terminai . Giminystės terminai, susiję su žmonos šeimos linija, indoeuropiečių kalbose labiau įvairuoja ir yra vėlesnės kilmės . 2. , TŽŽ, LTEXI273 silogizmo prielaidos elementas. 3. I nustatytas laikas: Nustatyti ter̃miną NdŽ. Sargybos vienos terminui pasibaigus, ant jos vietos kiti vyrai stodavę A1883,40. Nemaža jų buvo nuteista įvairiems terminams, o keletas žudikų – net mirties bausme A.Vencl. Ter̃mino atidėjimas NdŽ. Baudžiamieji įstatymai numato galimybę lygtinai atleisti nuo bausmės prieš terminą . Senaties ter̃minas 1. Ale terminą pasakė tas žmogus – kaip lapai nukris nuo medžio, tai tada ataduos skolą DS360(Viln). Ateina ter̃minas ataduot skatikui BM49(Skp). Jeigu praėjo ter̃minas, turėjo liudininkai atiduot [skolintus pinigus] Grz. Karvei ter̃minas (laikas vesti) buvo pirmadieny Jrb. Karvė da neturėjo, o jau septynios dienos po ter̃mino Snt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • terminas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žodis arba pastovus atributinis žodžių junginys, turintis labai apibrėžtą reikšmę tam tikros žmonių veiklos srities kalboje (pvz., sporto terminas). Tas pats terminas gali žymėti ne vienos… …   Sporto terminų žodynas

  • terminas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Terminologijoje – žodinis dalykinės srities sąvokos žymiklis. atitikmenys: angl. term pranc. terme šaltinis 1. Pritaikyta iš ISO 1087 1:2000; 2. NATO standartizacijos terminų aiškinamasis žodynas AAP 42B, 2011 …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • terminas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Kam nors įvykdyti, atlikti nustatytas laikas (data) arba laiko tarpas. atitikmenys: angl. date; term vok. Fachausdruck, m; Frist, f; Semester, n; Termin, m; Terminus, m rus. срок, m; термин, m …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • terminas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Formaliojoje logikoje – sprendinio arba silogizmo išvados subjekto ir predikato pavadinimas. kilmė lot. terminus – riba …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • terminas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žodis ar žodžių junginys, kuriuo įvardijama speciali mokslo, technikos, meno ar kitos visuomenės gyvenimo srities sąvoka arba daiktas. Pedagogikos terminija – ugdymo mokslo terminų visuma. Jai priklauso ir… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • terminas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Nustatytas laikas arba laiko riba. kilmė lot. terminus – riba, siena, galas atitikmenys: angl. term; time limit vok. Fachausdruck, m; Terminus, m rus. термин …   Sporto terminų žodynas

  • Terminas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Senovės romėnų valstybės, laukų ribų ir jas žyminčių ženklų dievas. kilmė lot. Terminus …   Sporto terminų žodynas

  • terminas — 2 p.s. Pas. terminer …   French Morphology and Phonetics

  • terminas — ter̃minas dkt. Ter̃minų žodýnas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • terminas — 2 ter̃minas, à adj. (3b) žr. terlinas: Visa terminà, o lenda pri žmonių Lk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”